Privacy Statement

Je gegevens en privacy

In het kader van  de nieuwe privacy wet AVG, is Samsara Yoga genoodzaakt om jou goedkeuring te vragen voor het verwerken van je gegevens. Je gegevens  worden verzameld  wanneer je start met het afnemen van één van de diensen van Samsara Yoga. Of wanneer je je van de website aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

1. Algemene persoonsgegevens die worden verzameld t.b.v. groepslessen, online lessen en cursussen.

Welke gegevens?

Naam, adres, email, telefoonnummer en geboortedatum en  indien nodig kennis van blessures en/of beperkingen die van invloed zijn op het uitvoeren van de yoga of Quantum touch.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

De gegevens worden gebruikt voor het voeren van de ledenadministratie en het online boekingssysteem. Voor facturering/ boekhouding. Voor het verzenden van nieuwsbrieven en het onderhoud van persoonlijk contact. Bij Quantum Touch voor het opstellen van een persoonlijk dossier.

De persoonsgegevens van groepslessen worden opgeslagen in het leden administratie systeem. De gegevens van Quantum Touch cliënten worden gedocumenteerd in een dossier. De client kan deze gegevens te alle tijde inzien en wijzigen door een mail te sturen naar info@samsarayoga.nl.

Toestemming/afmelden ontvangen nieuws van Samsara Yoga

Indien je geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie (persoonlijke mails of nieuwsbrieven) van Samsara Yoga, kan je je altijd afmelden door gebruik te maken van de afmelding in het e-mailbericht of Samsara Yoga hiervan schriftelijk op de hoogt te stellen, door een e-mail te sturen aan: info@samsarayoga.nl. Bij het afmelden, kiest je er bewust voor nieuws, aankondigingen van les-annuleringen en wijzigingen niet te ontvangen.

2. Bijzondere gegevens bij Quantum Touch

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijke verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Als jou behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jou expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit jou dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jou gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
  • Deze gegevens in het  cliënten dossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

3. Bescherming van de persoons- en bijzondere gegevens

Samsara Yoga zal er alles aan doen om de authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen. Samsara Yoga houdt zich daarbij altijd aan  het bepaalde in de Wet Algemene verordening gegevensbescherming(AVG). Samsara Yoga geeft de persoonsgegevens van de klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van klanten door aan derden.  Op het moment dat Samsara Yoga gebruik maakt van derde om je gegevens te verwerken is die partij de verwerker.

Samsara Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Samsarayoga bewaard persoonsgegevens bij het aanmelden van een workshop / cursus, aanmelden nieuwsbrief, aanmaken persoonlijk Account of profiel en het doen van bestellingen. Deze gegevens bewaar ik zolang dit nodig is voor de wet, zoals de administratieve wettelijke bewaarplicht belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samsara Yoga gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Samsara Yoga gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.